Karta Charakterystyki – LP213/20

Karta Charakterystyki LP213/20 Środek czyszczący na bazie alkoholu etanol