Przemysłowe środki smarne

Zastosowanie przemysłowych środków smarnych jest konieczne do zapewnienia poprawnej pracy maszyn i urządzeń. Dzięki nim minimalizowane jest tarcie i nagrzewanie się ruchomych elementów. Smary stosuje się w celu zabezpieczenia części i elementów przed zatarciem, zapieczeniem i korozją.